loader image
döngüsel-ekonomi-reppatch-sözlük

Döngüsel Ekonomi

Ürünlerin ömrü sona erdikten sonra atıkların minimuma indirilerek geri dönüşüm, yeniden kullanım ve onarım yoluyla kaynakların sürekli olarak ekonomiye kazandırıldığı bir ekonomik modeldir.

organik-pamuk-reppatch-ileridonusum

Organik Pamuk

Organik pamuk, sentetik kimyasallar ve genetik modifikasyon olmadan, çevre dostu yöntemlerle yetiştirilen bir pamuk türüdür. Bu tarım yöntemi, doğal kaynakların korunmasını ve insan sağlığını desteklemeyi amaçlar.

kuresel-kaynama-reppatch

Küresel Kaynama

Küresel kaynama, insan faaliyetlerinin neden olduğu sera gazlarının atmosferde birikmesi sonucunda dünya genelindeki ortalama sıcaklık artışının sürekli olarak devam etmesi durumudur. Bu sıcaklık artışı, çevre, ekonomi ve sosyal yapılar üzerinde olumsuz etkiler yaratır.

yeşil-yıkama

Yeşil Yıkama

Kuruluşların veya şirketlerin, sürdürülebilir veya çevre dostu olduğu izlenimini yaratmak için yanıltıcı, abartılı iddialar kullanarak tüketiciye yanlış izlenim vermesi. Bu strateji, tüketici kitlesini yanıltarak satışları arttırmayı hedeflerken gerçek çevresel etkilerini gizlemeye çalışır.

Karbon Ayak İzi

Bireylerin veya organizasyonların doğrudan ve dolaylı olarak atmosfere saldığı karbondioksit miktarını ölçen bir çevresel gösterge sistemidir.

atik-reppatch-sozluk

Atık

Tüketim, üretim veya kullanım süreçlerinde artık olarak kalan işlevini yitirmiş, kullanılmayan veya atıl duruma gelmiş maddelerin genel adıdır.

ileri-donusum-sozluk

İleri Dönüşüm

Atık olarak nitelendirilen ya da eskimiş ürünlerin tasarım yolu ile yeniden kullanılmasıdır. İleri dönüşüm süreçlerinde ürünün niteliği artar ve tekrar değerlendirilir.

Yavaş-moda-reppatch-sözlük

Yavaş Moda

Hızlı tüketim yerine kaliteli ve dayanıklı ürünlere odaklanan, etik ve çevresel sorumlulukları ön planda tutan bir giyim ve tekstil yaklaşımıdır. Bu hareket, sürdürülebilirlik ve adil üretim ilkelerini destekleyerek modanın çevresel ve sosyal etkilerini azaltmayı amaçlar.

sürdürülebilirlik-reppatch-sözlük

Sürdürülebilirlik

Mevcut ihtiyaçları karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da gözeten, doğal kaynakların dengeli kullanımı ve çevrenin korunmasını temel alan bir yaklaşımdır. Bu kavram; ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda dengeyi sağlayarak uzun vadeli refahı hedefler.

geri-donusum-reppatch-sozluk

Geri Dönüşüm

Kullanılmış ya da vazgeçilmiş nesnelerin toplanarak işlenip yeni ürünlere dönüştürülmesi sürecidir. Bu süreç atık malzemenin tekrar hammaddeye dönmesini esas alr. Kalite bir önceki üründen daha

reppatch-dictionary-productivity

Verimlilik

Belirli bir kaynağı veya sistemi en iyi şekilde kullanarak maksimum çıktıyı elde etme yeteneği veya performansı ifade eder.

cevre-reppatch-sozluk

Çevre

Yaşamın sürdürüldüğü dünyamızdaki tüm doğal ve insan yapımı unsurların oluşturduğu yaşam alanıdır. Toprak, su, hava ve biyolojik çeşitlilik gibi unsurlar çevrenin önemli parçalarıdır.

biyobozunum-reppatch-sözlük

Biyobozunum

Çevreye zarar vermeden mikroorganizmalar tarafından parçalanabilen veya ayrışabilen malzemelerin özelliğini ifade eder. Plastik atığı sorunu gibi çevresel sorunlara alternatif bir yöntem olarak sürdürülebilir geleceğe katkı sağlar.

iklim-değişikliği-reppatch-sözlük

İklim Değişikliği

Dünya genelindeki uzun dönemli iklim modellerinde meydana gelen önemli değişikliklerdir. Bu değişiklikler, sera gazlarının atmosferde birikmesi ve insan faaliyetlerinin etkisiyle gerçekleşir, küresel ortalama sıcaklıkları artırarak çevresel etkileri ve hava koşullarını etkiler.

hizli-moda-reppatch-sozluk

Hızlı Moda

Endüstri devrimiyle birlikte gelişen sanayi, hızlı üretimi ve tüketimi arttırmıştır. Ürünlerin hızla satıldığı ve nakit paraya dönüştürüldüğü “Hızlı Moda”, tüketicilere sunulan ürünlerdeki sürekli değişim ve sık sık yeni ürünlerin sunulması ürünün geçerli ömür süresini kısaltan bir sistemdir.

su-ayak-izi-reppatch-sozluk

Su Ayak İzi

Bir ürünün veya hizmetin üretim, tüketim veya atılma aşamalarında su kaynaklarına olan etkisini ölçen bir çevresel gösterge sistemidir. Su ayakizi, hem doğrudan hem de dolaylı su tüketimini kapsar.

sifir-atik-reppatch-sozluk

Sıfır Atık

Tüketim sürecinde oluşan atıkları minimum seviyeye indirerek, geri dönüşüm, yeniden kullanım ve kaynakları verimli bir şekilde yöneterek çevreye zarar vermeden atık üretimini en aza indirme felsefesini temsil eder.