loader image
su-ayak-izi-reppatch-ileridonusum

Bilinçlen, bilinçlendir:

su-ayak-izi-reppatch-ileridonusum

Su Ayak İzi

Su Tüketimi

Canlıların,hayatlarını sürdürebilmeleri için gereken en temel unsurlardan biri sudur. Dünya su rezervi 1.4 milyar km3 ‘tür, ancak kullanılabilir tatlı su miktarı, mevcut suyun %1’ ine denk gelir. Yeryüzündeki tatlı suyu; yer altı suyu, buz kütleleri ve donmuş buzullar oluşturur. Su döngüsü (hidrolojik çevrim) ile mevcut suyun sürekliliği sağlanır. Son yıllarda; endüstrinin hızla gelişimi, iklim değişikliği buna paralel küresel ısınma gibi faktörler su kaynaklarının kirlenmesine hatta yok olmasına sebep olmuştur. Bu nedenlerden dolayı sınırlı su kaynaklarının korunması ve bu bağlamda stratejilerin geliştirilmesi oldukça önem kazanmıştır.

Su Ayak İzi

Artan su kullanımı sebebiyle dünyanın tatlı su kaynakları her geçen gün daha fazla tehlike altına giriyor. Bu durum su kullanımı ve atık su problemlerinin sorgulanmasına sebep oluyor ve su tüketiminin hesaplanmasını zorunlu kılıyor. Su ayak izi kavramı ilk kez Arjen Hoekstra tarafından UNESCO-IHE (Delft Institute for Water Education) ‘de kullanılmış. Su ayak izi; hammaddenin işlenmesinden, ürünün tüketiciye ulaşmasına ve kullanılmasına kadar ki tüm süreci kapsayan bir süreçtir. Mal veya hizmetin, üretim sürecinin tamamında harcanan tatlı miktarının ölçümünü ifade eder.  Su ayak izi kavramı, tedarik zinciri içinde hem doğrudan hem de üretim sürecinde dolaylı olarak kullanılan su miktarını kapsar. Buharlaşma dahil, birim zamanda tüketilen ve/veya kirletilen suyun miktarına, su ayak izi denir. 

Bireylerin veya toplumların tükettiği ürün, mal veya hizmet için harcanan ya da üreticinin bütün bu mal ve hizmetler için harcadığı toplam temiz suyun miktarının analizidir. Bu analiz daha iyi su yönetimi için kullanılır. Su ayak izi; mavi, yeşil ve gri su ayak izi olarak su kalitesini ve kullanımını temsil eden üç öğeye ayrılır.

Mavi Su Ayak İzi

Mavi su ayak izi, bir ürün veya hizmeti üretmek için ihtiyaç duyulan yüzey tatlı su (nehir, göl) ve yeraltı (akifeler) kaynaklarının toplam hacmidir. Üretim süreci boyunca kullanılan yüzey ve yeraltı suyu miktarıdır.

Yeşil Su Ayak İzi

Bir ürün veya hizmeti üretmek için kullanılan toplam yağmur suyudur. Yağmur suyu yer altı suyuna karışmadan, bir süre toprakta, toprak üstünde veya bitki örtüsünde saklanır. İklimdeki değişiklik yeşil su miktarını doğrudan etkiler. Bunun nedeni bir bölgenin yeşil su ihtiyacı yağış miktarı ile etkileşim içindedir. Üretim süreci boyunca kullanılan yağmur suyuna karşılık gelen su miktarıdır.

Gri Su Ayak İzi

Gri su ayak izi kirliliği temsil eder. Mevcut su kalite standartlarına göre, kirliliğin azaltılması veya bertarafı adına kullanılan tatlı su miktarının tamamıdır. Ürünün üretiminden veya tedarik zincirinden doğan kirli suyun temizlenmesi için gerekli su miktarıdır.

Hümeyra Çakır